Bond van gereformeerde ouderverenigingen

Wat doet de BGO

De BGO stelt zich ten doel hulp te verlenen aan zijn leden bij hun werk voor de jeugdverenigingen voor 12 tot 16 jarigen.
Hiermee biedt de BGO ondersteuning aan jeugdleiders, catecheten en pastorale jeugdwerkers zodat deze toegerust zijn op hun taak de jeugd van de kerk vanuit de Bijbel inzicht geven in hoe het geloof in Jezus Christus, als Heiland en Verlosser in het leven van alledag zichtbaar gemaakt kan worden. Lees verder

Nieuwe Track 7

    Na de succesvolle introductie van Track7 Plus, heeft de redactie besloten het Bijbelstudiemateriaal van Track7 voor de komende jaargang inhoudelijk te herzien en in een geheel nieuw jasje te steken.
    We stoppen de hele jaargang in één bundel, dus niet meer in losse nummers. Lekker handig. De nieuwe opzet is overzichtelijker en eenduidiger.
    Elke schets heeft dezelfde opbouw. De lay-out is eigentijdser, het materiaal aansprekender en toegankelijk.
  • Jeugdleidersconferentie  17-18 januari 2014

    klik hier om in te schrijven